Precios Spot para 29 Octubre
BASE
€44.94
Eur/MWh
PEAK
€46.24
Eur/MWh
BASE
€44.94
Eur/MWh
PEAK
€46.24
Eur/MWh
SOLAR
€45.05
Eur/MWh
E-P
€0.00
Eur/MWh
P-E
€0.00
Eur/MWh
BASE
€37.18
Eur/MWh
BASE
€32.65
Eur/MWh
Todos los precios de referencia para 28 Octubre
 • Todos los precios de referencia
 • PVB-ES Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Peak Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Forwards Precios de referencia
 • SPEL Base Swaps Precios de referencia
 • PTEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Options on Futures Precios de referencia
 • SPEL Solar Futures Precios de referencia
 • PTEL Base Mini Swaps Precios de referencia
 • DEEL Base Futures Precios de referencia
 • FREL Base Futures Precios de referencia
FGE
D Th29Oct-20
€14.21
Eur/MWh
FGE
WE 31Oct-20
€14.00
Eur/MWh
FGE
WkDs45-20
€14.90
Eur/MWh
FGE
BoM Th29Oct-20
€14.12
Eur/MWh
FGE
M Nov-20
€14.90
Eur/MWh
FGE
Q1-21
€15.27
Eur/MWh
FGE
Sum-21
€13.74
Eur/MWh
FGE
YR-21
€14.61
Eur/MWh
FTB
D Th29Oct-20
€44.94
Eur/MWh
FTB
WE 31Oct-20
€32.00
Eur/MWh
FTB
Wk45-20
€37.50
Eur/MWh
FTB
M Nov-20
€41.10
Eur/MWh
FTB
Q1-21
€43.50
Eur/MWh
FTB
YR-21
€43.80
Eur/MWh
FTK
D Th29Oct-20
€46.24
Eur/MWh
FTK
Wk45-20
€39.30
Eur/MWh
FTK
M Nov-20
€43.08
Eur/MWh
FTK
Q1-21
€46.79
Eur/MWh
FTK
YR-21
€47.11
Eur/MWh
FWB
Wk45-20
€37.50
Eur/MWh
FWB
M Nov-20
€41.10
Eur/MWh
FWB
Q1-21
€43.50
Eur/MWh
FWB
YR-21
€43.80
Eur/MWh
SWB
D Th29Oct-20
€44.94
Eur/MWh
SWB
WE 31Oct-20
€32.00
Eur/MWh
SWB
Wk45-20
€37.50
Eur/MWh
SWB
M Nov-20
€41.10
Eur/MWh
SWB
Q1-21
€43.50
Eur/MWh
SWB
YR-21
€43.80
Eur/MWh
OEB
M Nov-20 (PUT 43)
€1.90
Eur/MWh
OEB
M Nov-20 (CALL 46)
€0.00
Eur/MWh
OEB
Q1-21 (PUT 43)
€1.34
Eur/MWh
OEB
Q1-21 (CALL 44)
€1.35
Eur/MWh
OEB
YR-21 (CALL 44)
€0.98
Eur/MWh
OEB
YR-21 (PUT 44)
€1.18
Eur/MWh
FTS
D Th29Oct-20
€45.05
Eur/MWh
FTS
WE 31Oct-20
€30.91
Eur/MWh
FTS
Wk45-20
€37.47
Eur/MWh
FTS
M Nov-20
€41.07
Eur/MWh
FTS
Q1-21
€45.37
Eur/MWh
FTS
YR-21
€44.91
Eur/MWh
FPB
D Th29Oct-20
€44.94
Eur/MWh
FPB
WE 31Oct-20
€32.00
Eur/MWh
FPB
Wk45-20
€37.45
Eur/MWh
FPB
M Nov-20
€41.05
Eur/MWh
FPB
Q1-21
€43.34
Eur/MWh
FPB
YR-21
€43.69
Eur/MWh
SPB
D Th29Oct-20
€44.94
Eur/MWh
SPB
WE 31Oct-20
€32.00
Eur/MWh
SPB
Wk45-20
€37.45
Eur/MWh
SPB
M Nov-20
€41.05
Eur/MWh
SPB
Q1-21
€43.34
Eur/MWh
SPB
YR-21
€43.69
Eur/MWh
FDB
D Th29Oct-20
€32.65
Eur/MWh
FDB
WE 31Oct-20
€25.40
Eur/MWh
FDB
Wk45-20
€34.65
Eur/MWh
FDB
M Nov-20
€36.40
Eur/MWh
FDB
Q1-21
€37.17
Eur/MWh
FDB
YR-21
€37.76
Eur/MWh
FFB
D Th29Oct-20
€37.18
Eur/MWh
FFB
WE 31Oct-20
€29.00
Eur/MWh
FFB
Wk45-20
€36.58
Eur/MWh
FFB
M Nov-20
€41.62
Eur/MWh
FFB
Q1-21
€47.38
Eur/MWh
FFB
YR-21
€42.09
Eur/MWh

Mensagens del Mercado

Trading Session Events
11/05/2020
|
07:31
Fast Market

FTB Q4-20

Trading Session Events
09/12/2019
|
07:56
Price limits

FTB Jan-20 5€ ; FTB Feb-20 5€ ; FTB Q1-20 4€ ; FTB Q2-20 4€ ; FTB YR-20 3€

Trading Session Events
09/12/2019
|
07:51
Fast Market

FTB Q1-20 ; FTB Q2-20 ; FTB YR-20

Trading Session Events
22/11/2019
|
07:27
Fast Market

FTB Q1-20