Precios Spot para 27 Mayo
BASE
€25.05
Eur/MWh
PEAK
€26.13
Eur/MWh
BASE
€25.05
Eur/MWh
PEAK
€26.13
Eur/MWh
SOLAR
€26.12
Eur/MWh
E-P
€0.00
Eur/MWh
P-E
€0.00
Eur/MWh
BASE
€19.41
Eur/MWh
BASE
€22.90
Eur/MWh
Todos los precios de referencia para 26 Mayo
 • Todos los precios de referencia
 • PVB-ES Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Peak Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Forwards Precios de referencia
 • SPEL Base Swaps Precios de referencia
 • PTEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Options on Futures Precios de referencia
 • SPEL Solar Futures Precios de referencia
 • PTEL Base Mini Swaps Precios de referencia
 • DEEL Base Futures Precios de referencia
 • FREL Base Futures Precios de referencia
FGE
D We27May-20
€5.02
Eur/MWh
FGE
WE 30May-20
€4.93
Eur/MWh
FGE
WkDs23-20
€5.51
Eur/MWh
FGE
BoM We27May-20
€4.98
Eur/MWh
FGE
M Jun-20
€5.51
Eur/MWh
FGE
Q3-20
€6.59
Eur/MWh
FGE
Win-20
€11.64
Eur/MWh
FGE
YR-21
€12.86
Eur/MWh
FTB
D We27May-20
€25.05
Eur/MWh
FTB
WE 30May-20
€20.37
Eur/MWh
FTB
Wk23-20
€26.00
Eur/MWh
FTB
M Jun-20
€26.33
Eur/MWh
FTB
Q3-20
€31.50
Eur/MWh
FTB
YR-21
€40.88
Eur/MWh
FTK
D We27May-20
€26.13
Eur/MWh
FTK
Wk23-20
€28.93
Eur/MWh
FTK
M Jun-20
€29.27
Eur/MWh
FTK
Q3-20
€34.25
Eur/MWh
FTK
YR-21
€42.71
Eur/MWh
FWB
Wk23-20
€26.00
Eur/MWh
FWB
M Jun-20
€26.33
Eur/MWh
FWB
Q3-20
€31.50
Eur/MWh
FWB
YR-21
€40.88
Eur/MWh
SWB
D We27May-20
€25.05
Eur/MWh
SWB
WE 30May-20
€20.37
Eur/MWh
SWB
Wk23-20
€26.00
Eur/MWh
SWB
M Jun-20
€26.33
Eur/MWh
SWB
Q3-20
€31.50
Eur/MWh
SWB
YR-21
€40.88
Eur/MWh
OEB
M Jun-20 (CALL 30)
€0.00
Eur/MWh
OEB
M Jun-20 (PUT 26)
€0.04
Eur/MWh
OEB
Q3-20 (PUT 31)
€0.75
Eur/MWh
OEB
Q3-20 (CALL 34)
€0.23
Eur/MWh
OEB
YR-21 (CALL 41)
€1.57
Eur/MWh
OEB
YR-21 (PUT 41)
€1.69
Eur/MWh
FTS
D We27May-20
€26.12
Eur/MWh
FTS
WE 30May-20
€20.73
Eur/MWh
FTS
Wk23-20
€27.15
Eur/MWh
FTS
M Jun-20
€27.48
Eur/MWh
FTS
Q3-20
€32.65
Eur/MWh
FTS
YR-21
€40.70
Eur/MWh
FPB
D We27May-20
€25.05
Eur/MWh
FPB
WE 30May-20
€20.43
Eur/MWh
FPB
Wk23-20
€26.20
Eur/MWh
FPB
M Jun-20
€26.53
Eur/MWh
FPB
Q3-20
€31.51
Eur/MWh
FPB
YR-21
€40.91
Eur/MWh
SPB
D We27May-20
€25.05
Eur/MWh
SPB
WE 30May-20
€20.43
Eur/MWh
SPB
Wk23-20
€26.20
Eur/MWh
SPB
M Jun-20
€26.53
Eur/MWh
SPB
Q3-20
€31.51
Eur/MWh
SPB
YR-21
€40.91
Eur/MWh
FDB
D We27May-20
€22.90
Eur/MWh
FDB
WE 30May-20
€11.33
Eur/MWh
FDB
Wk23-20
€17.48
Eur/MWh
FDB
M Jun-20
€22.87
Eur/MWh
FDB
Q3-20
€29.52
Eur/MWh
FDB
YR-21
€38.05
Eur/MWh
FFB
D We27May-20
€19.41
Eur/MWh
FFB
WE 30May-20
€10.54
Eur/MWh
FFB
Wk23-20
€16.40
Eur/MWh
FFB
M Jun-20
€22.29
Eur/MWh
FFB
Q3-20
€31.82
Eur/MWh
FFB
YR-21
€46.93
Eur/MWh

Mensagens del Mercado

Trading Session Events
11/05/2020
|
07:31
Fast Market

FTB Q4-20

Trading Session Events
09/12/2019
|
07:56
Price limits

FTB Jan-20 5€ ; FTB Feb-20 5€ ; FTB Q1-20 4€ ; FTB Q2-20 4€ ; FTB YR-20 3€

Trading Session Events
02/12/2019
|
10:51
Price Limits

FTB Jan-20 4€

Trading Session Events
22/11/2019
|
07:27
Fast Market

FTB Q1-20