Precios Spot para 31 Julio
BASE
€61.09
Eur/MWh
BASE
€61.09
Eur/MWh
SOLAR
€47.35
Eur/MWh
E-P
€0.00
Eur/MWh
P-E
€0.00
Eur/MWh
BASE
€27.45
Eur/MWh
BASE
€29.82
Eur/MWh
Todos los precios de referencia para 30 Julio
 • Todos los precios de referencia
 • PVB-ES Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Peak Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Forwards Precios de referencia
 • SPEL Base Swaps Precios de referencia
 • PTEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Options on Futures Precios de referencia
 • SPEL Solar Futures Precios de referencia
 • PTEL Base Mini Swaps Precios de referencia
 • DEEL Base Futures Precios de referencia
 • FREL Base Futures Precios de referencia
FGE
D Sa31Jul-21
€39.62
Eur/MWh
FGE
WE 31Jul-21
€39.50
Eur/MWh
FGE
WkDs31-21
€39.84
Eur/MWh
FGE
M Aug-21
€40.98
Eur/MWh
FGE
Q4-21
€42.05
Eur/MWh
FGE
Win-21
€40.55
Eur/MWh
FGE
YR-22
€28.38
Eur/MWh
FTB
D Sa31Jul-21
€61.09
Eur/MWh
FTB
WE 31Jul-21
€70.55
Eur/MWh
FTB
Wk31-21
€93.25
Eur/MWh
FTB
M Aug-21
€94.25
Eur/MWh
FTB
Q4-21
€103.13
Eur/MWh
FTB
YR-22
€73.00
Eur/MWh
FTK
D Mo02Aug-21
€103.09
Eur/MWh
FTK
Wk31-21
€102.27
Eur/MWh
FTK
M Aug-21
€103.35
Eur/MWh
FTK
Q4-21
€112.99
Eur/MWh
FTK
YR-22
€76.55
Eur/MWh
FWB
Wk31-21
€93.25
Eur/MWh
FWB
M Sep-21
€100.25
Eur/MWh
FWB
Q4-21
€103.13
Eur/MWh
FWB
YR-22
€73.00
Eur/MWh
SWB
D Sa31Jul-21
€61.09
Eur/MWh
SWB
WE 31Jul-21
€70.55
Eur/MWh
SWB
Wk31-21
€93.25
Eur/MWh
SWB
M Aug-21
€94.25
Eur/MWh
SWB
Q4-21
€103.13
Eur/MWh
SWB
YR-22
€73.00
Eur/MWh
OEB
M Sep-21 (CALL 99)
€4.95
Eur/MWh
OEB
M Sep-21 (PUT 95)
€2.09
Eur/MWh
OEB
Q4-21 (CALL 81)
€22.23
Eur/MWh
OEB
Q4-21 (PUT 77)
€0.02
Eur/MWh
OEB
YR-22 (CALL 66)
€8.32
Eur/MWh
OEB
YR-22 (PUT 62)
€0.54
Eur/MWh
FTS
D Sa31Jul-21
€47.35
Eur/MWh
FTS
WE 31Jul-21
€56.08
Eur/MWh
FTS
Wk31-21
€94.31
Eur/MWh
FTS
M Aug-21
€95.31
Eur/MWh
FTS
Q4-21
€104.15
Eur/MWh
FTS
YR-22
€69.95
Eur/MWh
FPB
D Sa31Jul-21
€61.09
Eur/MWh
FPB
WE 31Jul-21
€70.55
Eur/MWh
FPB
Wk31-21
€93.38
Eur/MWh
FPB
M Aug-21
€94.38
Eur/MWh
FPB
Q4-21
€103.18
Eur/MWh
FPB
YR-22
€73.12
Eur/MWh
SPB
D Sa31Jul-21
€61.09
Eur/MWh
SPB
WE 31Jul-21
€70.55
Eur/MWh
SPB
Wk31-21
€93.38
Eur/MWh
SPB
M Aug-21
€94.38
Eur/MWh
SPB
Q4-21
€103.18
Eur/MWh
SPB
YR-22
€73.12
Eur/MWh
FDB
D Sa31Jul-21
€29.82
Eur/MWh
FDB
WE 31Jul-21
€45.06
Eur/MWh
FDB
Wk31-21
€76.40
Eur/MWh
FDB
M Aug-21
€83.29
Eur/MWh
FDB
Q4-21
€91.86
Eur/MWh
FDB
YR-22
€74.98
Eur/MWh
FFB
D Sa31Jul-21
€27.45
Eur/MWh
FFB
WE 31Jul-21
€34.88
Eur/MWh
FFB
Wk31-21
€62.67
Eur/MWh
FFB
M Aug-21
€76.45
Eur/MWh
FFB
Q4-21
€103.61
Eur/MWh
FFB
YR-22
€77.02
Eur/MWh