Precios Spot para 06 Marzo
BASE
€45.07
Eur/MWh
BASE
€45.07
Eur/MWh
SOLAR
€41.41
Eur/MWh
E-P
€0.00
Eur/MWh
P-E
€0.00
Eur/MWh
BASE
€44.94
Eur/MWh
BASE
€44.71
Eur/MWh
Todos los precios de referencia para 05 Marzo
 • Todos los precios de referencia
 • PVB-ES Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Peak Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Forwards Precios de referencia
 • SPEL Base Swaps Precios de referencia
 • PTEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Options on Futures Precios de referencia
 • SPEL Solar Futures Precios de referencia
 • PTEL Base Mini Swaps Precios de referencia
 • DEEL Base Futures Precios de referencia
 • FREL Base Futures Precios de referencia
FGE
D Sa06Mar-21
€16.02
Eur/MWh
FGE
WE 06Mar-21
€16.06
Eur/MWh
FGE
WkDs10-21
€16.59
Eur/MWh
FGE
BoM Sa06Mar-21
€16.47
Eur/MWh
FGE
M Apr-21
€16.13
Eur/MWh
FGE
Q2-21
€16.40
Eur/MWh
FGE
Sum-21
€16.95
Eur/MWh
FGE
YR-22
€18.03
Eur/MWh
FTB
D Sa06Mar-21
€45.07
Eur/MWh
FTB
WE 06Mar-21
€45.29
Eur/MWh
FTB
Wk10-21
€43.50
Eur/MWh
FTB
M Apr-21
€41.20
Eur/MWh
FTB
Q2-21
€46.27
Eur/MWh
FTB
YR-22
€48.25
Eur/MWh
FTK
D Mo08Mar-21
€47.16
Eur/MWh
FTK
Wk10-21
€46.79
Eur/MWh
FTK
M Apr-21
€44.37
Eur/MWh
FTK
Q2-21
€49.70
Eur/MWh
FTK
YR-22
€50.24
Eur/MWh
FWB
Wk10-21
€43.50
Eur/MWh
FWB
M Apr-21
€41.20
Eur/MWh
FWB
Q2-21
€46.27
Eur/MWh
FWB
YR-22
€48.25
Eur/MWh
SWB
D Sa06Mar-21
€45.07
Eur/MWh
SWB
WE 06Mar-21
€45.29
Eur/MWh
SWB
Wk10-21
€43.50
Eur/MWh
SWB
M Apr-21
€41.20
Eur/MWh
SWB
Q2-21
€46.27
Eur/MWh
SWB
YR-22
€48.25
Eur/MWh
OEB
M Apr-21 (CALL 41)
€1.49
Eur/MWh
OEB
M Apr-21 (PUT 41)
€1.29
Eur/MWh
OEB
Q2-21 (CALL 46)
€1.04
Eur/MWh
OEB
Q2-21 (PUT 46)
€0.77
Eur/MWh
OEB
YR-22 (CALL 48)
€2.45
Eur/MWh
OEB
YR-22 (PUT 47)
€1.72
Eur/MWh
FTS
D Sa06Mar-21
€41.41
Eur/MWh
FTS
WE 06Mar-21
€41.63
Eur/MWh
FTS
Wk10-21
€44.61
Eur/MWh
FTS
M Apr-21
€41.93
Eur/MWh
FTS
Q2-21
€47.38
Eur/MWh
FTS
YR-22
€47.90
Eur/MWh
FPB
D Sa06Mar-21
€45.07
Eur/MWh
FPB
WE 06Mar-21
€45.29
Eur/MWh
FPB
Wk10-21
€43.50
Eur/MWh
FPB
M Apr-21
€41.20
Eur/MWh
FPB
Q2-21
€46.27
Eur/MWh
FPB
YR-22
€48.28
Eur/MWh
SPB
D Sa06Mar-21
€45.07
Eur/MWh
SPB
WE 06Mar-21
€45.29
Eur/MWh
SPB
Wk10-21
€43.50
Eur/MWh
SPB
M Apr-21
€41.20
Eur/MWh
SPB
Q2-21
€46.27
Eur/MWh
SPB
YR-22
€48.28
Eur/MWh
FDB
D Sa06Mar-21
€44.71
Eur/MWh
FDB
WE 06Mar-21
€43.69
Eur/MWh
FDB
Wk10-21
€38.93
Eur/MWh
FDB
M Apr-21
€43.40
Eur/MWh
FDB
Q2-21
€44.41
Eur/MWh
FDB
YR-22
€53.21
Eur/MWh
FFB
D Sa06Mar-21
€44.94
Eur/MWh
FFB
WE 06Mar-21
€45.18
Eur/MWh
FFB
Wk10-21
€43.35
Eur/MWh
FFB
M Apr-21
€43.77
Eur/MWh
FFB
Q2-21
€43.40
Eur/MWh
FFB
YR-22
€54.30
Eur/MWh