Preços Spot para 05 Outubro
BASE
€167.96
Eur/MWh
PEAK
€157.99
Eur/MWh
BASE
€167.96
Eur/MWh
PEAK
€157.99
Eur/MWh
SOLAR
€139.74
Eur/MWh
BASE
€221.83
Eur/MWh
BASE
€103.19
Eur/MWh
05.OCT
€98.96
Eur/MWh
Todos os preços de referência para 04 Outubro
 • Todos os preços de referência
 • SPEL Base Futures Preços de referência
 • SPEL Peak Futures Preços de referência
 • SPEL Base Forwards Preços de referência
 • SPEL Base Swaps Preços de referência
 • PTEL Base Futures Preços de referência
 • SPEL Base Options on Futures Preços de referência
 • SPEL Solar Futures Preços de referência
 • PTEL Base Mini Swaps Preços de referência
 • DEEL Base Futures Preços de referência
 • FREL Base Futures Preços de referência
 • FGF Preços de referência
 • PVB-ES Futures Preços de referência
FTB
D We05Oct-22
€167.96
Eur/MWh
FTB
WE 08Oct-22
€140.00
Eur/MWh
FTB
Wk41-22
€144.00
Eur/MWh
FTB
M Nov-22
€149.00
Eur/MWh
FTB
Q1-23
€171.75
Eur/MWh
FTB
YR-23
€195.00
Eur/MWh
FTB
PPA 23/32
€73.42
Eur/MWh
FTB
PPA 23/27
€99.60
Eur/MWh
FTK
D We05Oct-22
€157.99
Eur/MWh
FTK
Wk41-22
€154.26
Eur/MWh
FTK
M Nov-22
€159.73
Eur/MWh
FTK
Q1-23
€192.37
Eur/MWh
FTK
YR-23
€218.70
Eur/MWh
FWB
Wk41-22
€144.00
Eur/MWh
FWB
M Nov-22
€149.00
Eur/MWh
FWB
Q1-23
€171.75
Eur/MWh
FWB
YR-23
€195.00
Eur/MWh
SWB
D We05Oct-22
€167.96
Eur/MWh
SWB
WE 08Oct-22
€140.00
Eur/MWh
SWB
Wk41-22
€144.00
Eur/MWh
SWB
M Nov-22
€149.00
Eur/MWh
SWB
Q1-23
€171.75
Eur/MWh
SWB
YR-23
€195.00
Eur/MWh
OEB
M Nov-22 (PUT 239)
€89.96
Eur/MWh
OEB
M Nov-22 (CALL 243)
€0.00
Eur/MWh
OEB
Q1-23 (PUT 174)
€15.98
Eur/MWh
OEB
Q1-23 (CALL 178)
€12.08
Eur/MWh
OEB
YR-23 (CALL 99)
€95.79
Eur/MWh
OEB
YR-23 (PUT 95)
€0.00
Eur/MWh
FTS
D We05Oct-22
€139.74
Eur/MWh
FTS
WE 08Oct-22
€141.35
Eur/MWh
FTS
Wk41-22
€140.95
Eur/MWh
FTS
M Nov-22
€145.95
Eur/MWh
FTS
Q1-23
€168.37
Eur/MWh
FTS
YR-23
€191.93
Eur/MWh
FTS
PPA 23/32
€68.32
Eur/MWh
FTS
PPA 23/27
€96.41
Eur/MWh
FPB
D We05Oct-22
€167.96
Eur/MWh
FPB
WE 08Oct-22
€140.00
Eur/MWh
FPB
Wk41-22
€144.00
Eur/MWh
FPB
M Nov-22
€149.00
Eur/MWh
FPB
Q1-23
€171.75
Eur/MWh
FPB
YR-23
€195.00
Eur/MWh
SPB
D We05Oct-22
€167.96
Eur/MWh
SPB
WE 08Oct-22
€140.00
Eur/MWh
SPB
Wk41-22
€144.00
Eur/MWh
SPB
M Nov-22
€149.00
Eur/MWh
SPB
Q1-23
€171.75
Eur/MWh
SPB
YR-23
€195.00
Eur/MWh
FDB
D We05Oct-22
€103.19
Eur/MWh
FDB
WE 08Oct-22
€131.62
Eur/MWh
FDB
Wk41-22
€197.66
Eur/MWh
FDB
M Nov-22
€368.21
Eur/MWh
FDB
Q1-23
€480.69
Eur/MWh
FDB
YR-23
€421.10
Eur/MWh
FFB
D We05Oct-22
€221.83
Eur/MWh
FFB
WE 08Oct-22
€203.00
Eur/MWh
FFB
Wk41-22
€245.68
Eur/MWh
FFB
M Nov-22
€766.99
Eur/MWh
FFB
Q1-23
€934.61
Eur/MWh
FFB
YR-23
€528.38
Eur/MWh
FGF
D We05Oct-22
€98.96
Eur/MWh
FGF
WE 08Oct-22
€105.00
Eur/MWh
FGF
WkDs41-22
€99.52
Eur/MWh
FGF
BoM We05Oct-22
€99.52
Eur/MWh
FGF
M Nov-22
€105.90
Eur/MWh
FGF
Q1-23
€128.99
Eur/MWh
FGF
Sum-23
€132.73
Eur/MWh
FGF
YR-23
€131.88
Eur/MWh
FGE
D We05Oct-22
€98.96
Eur/MWh
FGE
WE 08Oct-22
€105.00
Eur/MWh
FGE
WkDs41-22
€99.52
Eur/MWh
FGE
BoM We05Oct-22
€99.52
Eur/MWh
FGE
M Nov-22
€105.90
Eur/MWh
FGE
Q1-23
€128.99
Eur/MWh
FGE
Sum-23
€132.73
Eur/MWh
FGE
YR-23
€131.88
Eur/MWh