Preços Spot para 03 Agosto
BASE
€106.27
Eur/MWh
PEAK
€106.39
Eur/MWh
BASE
€106.27
Eur/MWh
PEAK
€106.39
Eur/MWh
SOLAR
€106.38
Eur/MWh
E-P
€0.00
Eur/MWh
P-E
€0.00
Eur/MWh
BASE
€90.60
Eur/MWh
BASE
€96.51
Eur/MWh
Todos os preços de referência para 02 Agosto
 • Todos os preços de referência
 • PVB-ES Futures Preços de referência
 • SPEL Base Futures Preços de referência
 • SPEL Peak Futures Preços de referência
 • SPEL Base Forwards Preços de referência
 • SPEL Base Swaps Preços de referência
 • PTEL Base Futures Preços de referência
 • SPEL Base Options on Futures Preços de referência
 • SPEL Solar Futures Preços de referência
 • PTEL Base Mini Swaps Preços de referência
 • DEEL Base Futures Preços de referência
 • FREL Base Futures Preços de referência
FGE
D Tu03Aug-21
€41.77
Eur/MWh
FGE
WE 07Aug-21
€41.77
Eur/MWh
FGE
WkDs32-21
€41.77
Eur/MWh
FGE
BoM Tu03Aug-21
€41.77
Eur/MWh
FGE
M Sep-21
€43.13
Eur/MWh
FGE
Q4-21
€43.10
Eur/MWh
FGE
Win-21
€41.50
Eur/MWh
FGE
YR-22
€28.63
Eur/MWh
FTB
D Tu03Aug-21
€106.27
Eur/MWh
FTB
WE 07Aug-21
€75.00
Eur/MWh
FTB
Wk32-21
€95.00
Eur/MWh
FTB
M Sep-21
€105.00
Eur/MWh
FTB
Q4-21
€107.20
Eur/MWh
FTB
YR-22
€75.15
Eur/MWh
FTK
D Tu03Aug-21
€106.39
Eur/MWh
FTK
Wk32-21
€104.17
Eur/MWh
FTK
M Sep-21
€115.01
Eur/MWh
FTK
Q4-21
€117.41
Eur/MWh
FTK
YR-22
€78.91
Eur/MWh
FWB
Wk32-21
€95.00
Eur/MWh
FWB
M Sep-21
€105.00
Eur/MWh
FWB
Q4-21
€107.20
Eur/MWh
FWB
YR-22
€75.15
Eur/MWh
SWB
D Tu03Aug-21
€106.27
Eur/MWh
SWB
WE 07Aug-21
€75.00
Eur/MWh
SWB
Wk32-21
€95.00
Eur/MWh
SWB
M Sep-21
€105.00
Eur/MWh
SWB
Q4-21
€107.20
Eur/MWh
SWB
YR-22
€75.15
Eur/MWh
OEB
M Sep-21 (PUT 99)
€2.38
Eur/MWh
OEB
M Sep-21 (CALL 99)
€8.38
Eur/MWh
OEB
Q4-21 (CALL 99)
€9.90
Eur/MWh
OEB
Q4-21 (PUT 99)
€1.69
Eur/MWh
OEB
YR-22 (CALL 75)
€4.18
Eur/MWh
OEB
YR-22 (PUT 73)
€3.06
Eur/MWh
FTS
D Tu03Aug-21
€106.38
Eur/MWh
FTS
WE 07Aug-21
€73.54
Eur/MWh
FTS
Wk32-21
€96.06
Eur/MWh
FTS
M Sep-21
€106.06
Eur/MWh
FTS
Q4-21
€108.22
Eur/MWh
FTS
YR-22
€72.10
Eur/MWh
FPB
D Tu03Aug-21
€106.27
Eur/MWh
FPB
WE 07Aug-21
€75.00
Eur/MWh
FPB
Wk32-21
€95.13
Eur/MWh
FPB
M Sep-21
€105.13
Eur/MWh
FPB
Q4-21
€107.25
Eur/MWh
FPB
YR-22
€75.27
Eur/MWh
SPB
D Tu03Aug-21
€106.27
Eur/MWh
SPB
WE 07Aug-21
€75.00
Eur/MWh
SPB
Wk32-21
€95.13
Eur/MWh
SPB
M Sep-21
€105.13
Eur/MWh
SPB
Q4-21
€107.25
Eur/MWh
SPB
YR-22
€75.27
Eur/MWh
FDB
D Tu03Aug-21
€96.51
Eur/MWh
FDB
WE 07Aug-21
€55.91
Eur/MWh
FDB
Wk32-21
€84.25
Eur/MWh
FDB
M Sep-21
€91.95
Eur/MWh
FDB
Q4-21
€95.13
Eur/MWh
FDB
YR-22
€76.84
Eur/MWh
FFB
D Tu03Aug-21
€90.60
Eur/MWh
FFB
WE 07Aug-21
€46.13
Eur/MWh
FFB
Wk32-21
€75.78
Eur/MWh
FFB
M Sep-21
€94.01
Eur/MWh
FFB
Q4-21
€107.69
Eur/MWh
FFB
YR-22
€79.15
Eur/MWh